Kết nối

Xây dựng hệ thống thích trang - Theo nguyên lý lũy thừa

Bước 1: Đăng ký tài khoản thành viên

Bước 2: Tạo Trang của bạn

Bước 3: Chọn Trang mặc định & Lấy Link giới thiệu gửi cho mọi người. Những người đăng ký thành viên từ Link này sẽ thuộc hệ thống của bạn và thích Trang Mặc định của bạn.

* Lưu ý: Những người đăng ký thành viên từ Link giới thiệu của những thành viên trong hệ thống của bạn, cũng sẽ thuộc hệ thống của bạn và thích Trang Mặc định của bạn (trong giới hạn 10 cấp). Do đó khi một thành viên mới đăng ký sẽ thích tối đa là 10 trang. Thành viên thích trang có thể bỏ thích trang của bạn nếu nội dung trang của bạn không tốt.


(Ảnh: Hệ thống Cây thành viên thích trang của bạn)


(Ảnh: Tạo trang của bạn)


(Ảnh: Chọn trang mặc định & Lấy link giới thiệu gửi cho mọi người)


Xây dựng hệ thống thích trang
Khi một người đăng ký thành viên từ lời giới thiệu trong hệ thống của bạn, sẽ thích trang mặc định của bạn. [Hướng dẫn]
Kết nối
Kết nối với gia đình và bạn bè của bạn và chia sẻ những khoảnh khắc của bạn
Chia sẻ
Chia sẻ những khoảnh khắc mới và cuộc sống với bạn bè
Khám phá
Khám phá những người mới, tạo kết nối mới và kết bạn mới